Badanie USG jest tańsze, prostsze i bezpieczniejsze niż inne metody obrazowania, co czyni te urządzenia idealnym narzędziem pierwszej linii do obrazowania diagnostycznego.

Badanie USG to niezawodna i minimalnie inwazyjna metodą obrazowania, która może dostarczyć lekarzom bogactwa wiedzy na temat wewnętrznego funkcjonowania ludzkiego ciała. Wraz z udoskonalaniem tej technologii coraz częstsze wykorzystanie ultradźwięków w placówkach medycznych pozwala lekarzom na szybsze diagnozowanie i podejmowanie leczenia pacjentów.

Jest wiele korzyści z wykonania badań USG

Bezpieczne i nieinwazyjne badanie USG

Inne metody tradycyjnie stosowane w obrazowaniu diagnostycznym, takie jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, mają wady związane z kosztami, czasem oczekiwania, promieniowaniem lub złożonością interpretacji. Diagnostyczne USG nie naraża pacjentów ani lekarzy na promieniowanie jonizujące i jest co najmniej tak dokładne jak rezonans w identyfikacji nieprawidłowości oraz zmian w tkankach.

Badania USG są bezpieczne, niejonizujące, skuteczne i proste w interpretacji. USG zapewnia natychmiastowe wyniki, pozwala na ocenę narządów i punktów bólowych na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Posiadanie tej nieocenionej metody obrazowania bezpośrednio w gabinecie może przynieść korzyści zarówno lekarzom, jak i pacjentom na niezliczone sposoby. Koszt niektórych badań diagnostycznych stanowi dla niektórych pacjentów prawdziwą barierę. Badanie USG umożliwia zapewnienie skutecznego obrazowania dla lepszej opieki nad pacjentem przy niższych kosztach ogólnych i mniejszych dopłatach.

USG 3D zapewnia widok płaszczyzny czołowej, co pozwala na bardziej realistyczne i pełne obrazowanie narządów wewnętrznych miednicy, jak macica, jajniki, jądra, pęcherz moczowy. Patologia w tym obrębie jest łatwiejsza do zobaczenia i zrozumienia za pomocą usg jąder poznań, zwłaszcza w odniesieniu do innych narządów i warstw tkanek. Badanie w czasie rzeczywistym dostarcza cennych informacji, których często nie można uzyskać poprzez ocenę obrazów statycznych.