Obecnie inwestorzy mają do wyboru bardzo dużo różnych instrumentów finansowych. Dzięki rozwojowi i ogólnemu dostępowi do Internetu możemy inwestować w bardzo dynamicznie zmieniające się instrumenty. Kontrakty na różnicę cenową (CFD) są w Polsce stosunkowo mało popularną metoda inwestowania. Przedstawimy, na czym polega handel CFD. Po poznaniu mechanizmów być może inwestorzy będą bardziej chętni do inwestowania w te instrumenty.

Jaki jest mechanizm działania CFD?

Mechanizm działania CFD jest niezwykle interesujący i wbrew pozorom dość prosty. Dzięki CFD możemy spekulować na zmienność cen różnych aktywów takich jak akcje, indeksy, waluty czy surowce, bez konieczności posiadania fizycznego aktywu. Jest to narzędzie, które charakteryzuje się bardzo wysoką zmiennością w krótkim terminie. Przy wyższym ryzyku daje nam to możliwość wyższych zysków. W przypadku CFD (kontraktów różnic kursowych) inwestor nie jest właścicielem instrumentu, a tylko kontraktu na różnicę w cenie. Spekuluje się jedynie na ruch cen tego aktywa. Dla przykładu, możliwe jest spekulowanie na cenie ropy, miedzi lub złota bez posiadania fizycznego towaru i bez oczekiwania na jego dostawę. Dzięki rozwojowi technologii mamy możliwość uczestnictwa w światowych rynkach finansowych. Jeżeli już wiemy co to CFD, prześledźmy, jak wygląda proces handlu.

Handel kontraktami CFD

Jeżeli przewidujemy, że cena aktywa wzrośnie (pozycja długa) lub spadnie (pozycja krótka), możemy przez brokera otworzyć pozycję. Na przykład, jeśli spekulujemy na wzrost ceny akcji danej spółki, otworzymy pozycję długą. Z kolei, jeśli przewidujemy spadek ceny, otworzymy pozycję krótką. Pamiętajmy, że nie kupujemy ani nie sprzedajemy fizycznego aktywu, ale jedynie spekulujemy na zmianę jego wartości.

Kiedy otwieramy pozycję CFD, określamy wielkość stawki. Stawka liczona jest w kontraktach lub jednostkach, które odpowiadają zmianie wartości instrumentu finansowego. Dla przykładu CFD na akcje, jeden kontrakt może odpowiadać jednej akcji. Wartość kontraktu CFD jest zależna od wartości bazowego instrumentu finansowego. Bardzo często wielkości te są niewielkie, dlatego brokerzy oferują tak zwany lewar. Lewar, nazywany również dźwignią finansową, to narzędzie, które pozwala na handel większymi pozycjami niż nasz kapitał.

Na przykład, jeśli mamy kapitał w wysokości 1000 złotych i używamy dźwigni finansowej o współczynniku 1:10, możemy otworzyć pozycję o wartości 10 000 złotych. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że dźwignia finansowa działa w obie strony – zarówno zyski, jak i straty są mnożone proporcjonalnie.

Aby z uzyskać potencjalny zysk, należy zamknąć pozycję na CFD. Można zrobić to na dwa sposoby: przez sprzedaż (jeśli mieliśmy pozycję długą) lub przez zakup (jeśli mieliśmy pozycję krótką). Różnica pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia przekłada się na zyski lub straty. Jeśli cena poszła zgodnie z naszym przewidywaniem, osiągniemy zysk. Natomiast jeśli cena poszła w przeciwnym kierunku, poniesiemy stratę.

Kluczowe jest poprawne obliczanie zysków handlu CFD. Aby to zrobić, trzeba wziąć pod uwagę wartość kontraktu CFD oraz różnicę między różnicą cen otwarcia, a cen zamknięcia pozycji. Na przykład, jeśli otworzyliśmy pozycję długą na 10 kontraktów CFD, a cena wzrosła o 10 punktów, nasz zysk będzie równy wartości jednego kontraktu CFD pomnożonej przez różnicę cen i liczbę kontraktów. Warto zauważyć, że straty również są obliczane w ten sam sposób.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD obarczone są ryzykiem. Rozważne zarządzanie ryzykiem jest kluczowe dla inwestorów. Wykorzystywanie odpowiednich zleceń, np. stop-loss lub take-profit pozwoli na kontrolowanie ryzyka inwestycyjnego.