Większość adwokatów zajmujących się sprawami prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oferuje bezpłatne wstępne konsultacje.

Warto skorzystać z bezpłatnych konsultacji w celu ustalenia, czy podejście adwokata do sprawy odpowiada nam. Może to faktycznie przynieść korzyść. Ważne jest, aby potencjalny prawnik poznał cię i czego oczekujesz od relacji adwokat-klient. Ponieważ możesz zostać oskarżony o popełnienie przestępstwa na wiele sposobów, najlepiej jak najszybciej omówić sprawę z doświadczonym adwokatem, aby opracować plan obrony. Podczas konsultacji bądź szczery, gdy opowiadasz swoją sprawę. Załóż, że adwokat będzie twoim przyszłym obrońcą i powie prawdę. Adwokatom najtrudniej jest bronić nieuczciwego klienta. Zachowanie się w sposób niezgodny z prawdą tylko utrudnia pracę adwokatowi, a Ty i Twój prawnik możecie stracić wiarygodność wobec sędziego i prokuratora. W kodeksie postępowania karnego i kodeksie wykroczeń znajdziemy uchwalone przepisy o zawieszeniu licencji do prowadzenia pojazdów mechanicznych, które zezwalają organom ścigania na natychmiastowe konfiskatę i zawieszenie prawo jazdy na miejscu, jeśli nie zdasz testu trzeźwości w terenie lub badanie alkomatem zarejestruje poziom alkoholu we krwi powyżej dopuszczalnego limitu. Wobec tego po aresztowaniu prawo jazdy jest natychmiast konfiskowane i wydawane jest polecenie zawieszenia, cofnięcia lub unieważnienia prawa jazdy, może do tego dojść nawet przed rozpoczęciem procesu karnego.

Oznacza to, że przepisy te zezwalają na zawieszenie prawa jazdy jako sankcję administracyjną, całkowicie niezależną od postępowania karnego.

Jeśli odmówisz wykonania badania na obecność alkoholu, twoje prawo jazdy również może zostać natychmiast skonfiskowane i zatrzymane przez organa ścigania. Więcej informacji możesz poszukać na stronie naszej. Jeśli istnieją inne czynniki, które mogą spowodować, że otrzymasz surowy wyrok, takie jak powtórne przestępstwo, szkody majątkowe, obrażenia lub zagrożenie dla dziecka, możesz mieć naprawdę poważne problemy. Jeżeli przestępstwo było niezaprzeczalne i poważne, możesz nawet trafić do więzienia. Adwokat może pomóc w złagodzeniu niektórych z tych czynników, ale nawet złagodzenie wyroku wiąże się z obowiązkowymi karami, szczególnie w przypadku ponownego popełnienia wykroczenia.