Z usług faktoringu korzystają firmy z różnych branż.

To jeden ze sposobów finansowania działalności biznesu. Czy warto zainteresować się taką możliwością? Jest to usługa płatna, ale w zamian firma zyska wiele. To duże ułatwienie dla kogoś, kto zarządza biznesem.

 

Co zyska firma dzięki usłudze faktoringu?

Natychmiastowa zapłata za zlecenie

Faktoring to sprzedawanie przez firmę faktur o odroczonym czasie zapłaty. Usługę wykonuje się w konkretnym czasie, angażując w to czas, energię, pieniądze, a na zapłatę trzeba poczekać. Usługa faktoringu zmienia tę niekorzystną sytuację. Firma nie czeka na pieniądze od klienta. W szybkim czasie ma przelew z firmy, w której wykupi taką usługę. W firmie Monevia pieniądze przesyłane są w ciągu 24 godzin. W działalności gospodarczej to niemal natychmiast. Nie brakuje pieniędzy na działalność. Osoba zarządzająca biznesem ma za co kupować, realizować zobowiązania, robić zlecenia dla innych klientów.

Klienci, którzy nie mogą płacić od razu

Wśród klientów są tacy, którzy nie mogą lub nie chcą płacić od razu. Wystawiają faktury o mocno odroczonym terminie zapłaty. To może być nawet 90 dni. Jeśli to byłoby problemem, to firma mogłaby zrezygnować ze współpracy z takim kontrahentem. Inną opcją jest usługa faktoringu. Pieniądze są od razu i nie trzeba rezygnować z klienta. Firma zarabia dzięki klientom. Czasem warto potraktować klienta indywidualnie, zgodzić się na kompromis, aby nie tracić kontrahenta. Dzięki faktoringowi firma nie rezygnuje z potencjalnie dobrej współpracy.

Spokój i lepsza zdolność kredytowa

Stały i pewny dopływ gotówki za zrobione zlecenia czy sprzedane produkty daje biznesmenom spokój. To pozwala skupić się na biznesie, na realizowaniu usług i zapewnianiu firmie zysków. Podobnie jak usługa faktoringu działałby kredyt obrotowy. Jest to pewna kwota, którą firma ma do swojej dyspozycji. Przy zdolności kredytowej można skorzystać z takiej bankowej usługi. Nie każda firma ma zdolność do wzięcia kredytu. Nawet jeśli, to może woleć skorzystać z usługi faktoringu. Jest to łatwiejsze, a ponadto nie obniża zdolności kredytowej firmy.

Możliwość lepszego skoncentrowania się na biznesie, uniknięcie kredytu, pieniądze na działalność i większa ilość klientów. Tak dużo daje usługa faktoringu. Dlatego niejedna firma się na taką opcję zdecyduje.